Kvalificeringar

Sellihca qualification
Multiteknik är kvalificerat enligt Sellihca:s kvalificeringssystem.
Sellihca kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag
i Norge och Sverige. För mer information om kvalificeringssystemet
gå in på www.sellihca.no

Miljökvalificering
Multiteknik följer intentionerna enligt ISO 14001. Vi fortsätter
målmedvetet vårt miljöarbete för att möta upp marknadens
specifika krav och tar vårt självklara ansvar för framtiden.