Referenser


Referensuppdrag med Multitekniks deltagande:

Beskrivning Kund/Site År
Systemkonstruktion av anläggningsändringar vid Centralt lager använt bränsle, CLAB Svensk Kärnbränslehantering AB 2020-pågår
Projekt för byte av generatorer tillhörande reservkraftdieslarna vid Oskarshamn 3 OKG AB 2019-2020
Systemkonstruktion i program Kent, Oberoende härdkylning vid Oskarshamn 3 OKG AB 2016-2020
Utbyte av SIRM vid Oskarshamn 3 OKG AB 2016
Säkerhetsuppgradering av el- och kontrollutrustning i projekt Plex vid Oskarshamn 2 OKG AB 2007-2015
Konstruktionsansvarig i projekt Turbic, utbyte av turbinens kontrollutrustning vid Oskarshamn 2 OKG AB 2005-2007
Utbyte av system för effekt- och matarvattenreglering, system 535 och 537 i projekt Rem vid Oskarshamn 2 OKG AB 2004-2005
Konstruktion av ny kontrollutrustning för OKG avfallsanläggningens block 1 och 2 OKG AB 2003-2004
Logikprovning vid Barsebäck 2 Ringhals AB 2003
Konstruktionsansvarig på site för både rivning och anpassning samt  nykonstruktion i projekt OKG O1-MOD ABB Atom AB/
Westinghouse Atom AB
2000-2002
Logikprovning vid Barsebäck 2  Ringhals AB 2002
Logikprovning vid Barsebäck 2 Barsebäck Kraft AB 2001
Anläggningskonstruktion av simulator till OKG O1-MOD ABB Atom AB 2000
Upprättning av dokumentation efter igångkörning i projekt 532-styrstavsmanöversystem för Ringhals 1 ABB Atom AB 2000
Provning och igångkörning i projekt 532- styrstavsmanöversystem för Ringhals 1 ABB Atom AB 1999
Mönsterkortskonstruktion av styrkort för flerspindlig muttermaskin till Atlas Copco AB Confor Automation AB 1999
Logikprovning vid Barsebäck 1 Elmaster KB 1999
Anläggningskontroll vid Barsebäck 2 Elmaster KB 1998
Igångkörning av gruvspel Sydkorea ABB Industrial Systems AB 1998
Mönsterkortskonstruktion av styrkort till Atlas Copco AB Confor Automation AB 1997
Mönsterkortskonstruktion ELCOMBRI 1997
Mönsterkortskonstruktion Confor Automation AB 1996