Start
En stark
samarbetspartner
med bred erfarenhet.

MULTITEKNIK är ett tekniskt konsultföretag som bildades 1995. MULTITEKNIK har lång erfarenhet och ett gediget kunnande från många kvalificerade elektrotekniska uppdrag inom industrin.

Våra kunder ser oss som bästa val av leverantör, mätt utifrån våra tjänsters tekniska kvalitet, uppnådda resultat och totala pris. MULTITEKNIK har idag många nöjda kunder som har givit oss goda erfarenheter.

MULTITEKNIK
kan erbjuda tjänster för såväl kompletta projektåtaganden som för enstaka insatser. Projekten kan drivas ute hos kund eller på vårt kontor. Uppdragen genomförs per löpande räkning, fastprisuppdrag eller som totalåtagande.

Inriktningen är långsiktiga affärsrelationer med kunden i fokus vilket ställer höga krav på affärsmässighet och hög moral hos MULTITEKNIK.